Svett och Skola

Inledde dagen i hot yoga studion med ett pass kl 07. Gäspigt men ack så nyttigt. Nu sitter jag i skolbänken aka köksbordet. Dagens plan är att läsa färdigt veckans kurslitteratur och skriva första utkastet på uppgiften. Deadline är på måndag förmiddag men det händer en del del denna veckan så jag får planera väl. Uppgiften som vi jobbar på nu är dessa (se kursivt) där vi ska välja antingen 1:an eller 2:an. Jag funderar på att fokusera på den första. Har du några tips till mig?

"Uppgift 1
a) Beskriv kortfattat tre olika typer av socialt stöd som finns i boken eller som ni själva kan tänka er eller läst i annan litteratur.

b) Ni ska sedan välja en arena, tag gärna skolans värld eller om ni vill, så väljer ni en arbetsplats med många kvinnor eller en arbetsplats med många män. Som stresspedagog får du i uppgift att försöka skapa en miljö som uppmuntrar det sociala stödet. Hur skapar du en miljö som gör att människor knyter an till varandra. Vad vill du göra i skolan för att motverka barns socioekonomiska utsatthet, motverka TV- och mediavåld och förändra barns kortisolnivåer i blodet?

Uppgift 2
Ni som stresspedagoger ingår i en arbetsgrupp tillsammans med arkitekter, sociala myndigheter, skolan, poliser, stadsplanerare och konstnärer. Ni kanske vill ha med andra yrkesgrupper också. Ni har fått i uppgift att gemensamt bygga upp ett nybyggt område, där ni integrerar alla grupper i samhället. Fundera också på om ni behöver någon typ av interkulturell kunskap. Ni arbetar alltså med vad Lennart Levi kallar för primär prevention på samhällsnivå. Utgå gärna från KASAM (hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet), krav-kontrollmodellen samt socialt stöd. Ni har också goda kunskaper vid det här laget om hur stressen fysiologiskt ser ut i kroppen. Ni måste förmodligen också tänka i form av nyckelpersoner i området.  Gör det nybyggda området så att det uppfyller alla era krav om goda kontakter och goda arbetsmöjligheter. Tänk gärna också i form av motion, fysisk aktivitet och kost. Bygg om möjligt in delarna i området.  Hur vill ni åstadkomma det här goda samhället med god integrering även för andra kulturer?"

Men denna veckan ska vi även lämna in vår projektskiss som blir vårt examensarbete för utbildningen. Detta projektet ska vi genomföra under november/december. Så jag får sätta fart!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hur många burpees?

12 veckor med Itrim

5 månader sedan min Gastric Bypass